Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Η παράκτια ζώνη ως έκφραση φυσικών και ανθρωπογενών δυναμικών ισορροπιών. Χαρακτηριστικά των παράκτιων οικοσυστημάτων. Περιβαλλοντικές πιέσεις στις ακτές, εξέταση στην προοπτική ενδεχόμενης κλιματικής αλλαγής. Μεθοδολογία ολοκληρωμένης διαχείρισης. Εξέταση πολεοδομικών ζητημάτων στην παράκτια ζώνη. Αιγιαλός και παραλία: νομοθεσία, νομολογία, Ευρωπαϊκή πολιτική, Διεθνές Δίκαιο. Μελέτες χαρακτηριστικών περιπτώσεων.

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις