Κατεύθυνση Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων

Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές (Υ)

Ανάλυση σημαντικών εμπορικών θαλάσσιων διαδρόμων και ροών φορτίων. Τύποι πλοίων και παραγωγικότητα. Ο ρόλος των αγορών εμπορευμάτων. Θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Κόστος λειτουργίας. Ανάλυση των ναύλων. Εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Λειτουργία του μεταφορικού συστήματος. Κλειστά  και ανοικτά συστήματα. Μοναδοποιημένα και χύδην φορτία, πορθμεία, ακτοπλοΐα και επιβατικές μεταφορές. Ανταγωνισμός με άλλα μέσα μεταφοράς.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1233

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις