Κατεύθυνση Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων

Λειτουργίες & Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων (Y)

Τερματικές εμπορευματικές εγκαταστάσεις. Προσομοίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων. Εθνικές και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1243

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις