Κατεύθυνση Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων

Λιμενική Πολιτική, Δίκαιο και Στρατηγικές Ανάπτυξης (Y)

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις