Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Μαθηματικά μοντέλα ειδικών θεμάτων ρύπανσης στο παράκτιο και υπεράκτιο περιβάλλον

 

Δείτε τις ενδεικτικές κύριες ενότητες (Κεφάλαια) διδακτέας ύλης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Mathematical modeling_specific pollution cases

 

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις