Μαθήματα Επιλογής Κοινά (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ

Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων

Εξοικείωση με μεθόδους βελτιστοποίησης εγκαταστάσεων, μεταφορικών δικτύων και λιμενικών υποδομών, προγραμματισμού επενδύσεων, στρατηγικών αποφάσεων και διαμόρφωσης σεναρίων διοίκησης και διαχείρισης.

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1238

Πίσω στα Μαθήματα και τις Κατευθύνσεις