Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την κατεύθυνση Δ και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ., ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων και των συναφών έργων.

  Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας  γνώσης.

Στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. απονέμεται από το Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και σε μια από τις ακόλουθες 4 κατευθύνσεις:

    Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

    Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

    Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης.

    Κατεύθυνση Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., το οποίο έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 8 μαθήματα (τουλάχιστον 60 ECTS) και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS).

Το Δ.Π.Μ.Σ λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 1998 με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

May 22, 2018

Το μάθημα “Αξιοποίηση, Διαχείριση & Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων” θα διεξαχθεί εκτάκτως την Τρίτη 29/5/2018 στο PC Lab ώρα 10:30-12:00, ενώ οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος θα γίνουν την Τετάρτη 30 /5/2018 ώρα 9:00 στην Αίθουσα του ΔΠΜΣ. Το μάθημα “Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα” θα  διεξαχθεί εκτάκτως την Τρίτη 29/5/2018 στην αίθουσα του ΔΠΜΣ ώρα […]

Διάβασε Περισσότερα

ΑΝΑΛΗΨΗ Μ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

May 22, 2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν ανάληψη της ΜΕ ότι σύμφωνα με το ακδημαϊκό ημερολόγιο η έναρξη προθεσμίας της  δήλωση ανάληψης ΜΕ για την περίοδο Ιουνίου είναι 25/6 και η λήξη της  είναι  29/6. Η Δήλωση γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει σε 4 τουλάχιστον μεταπτυχιακά μαθήματα. […]

Διάβασε Περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

May 22, 2018

Μεταπτυχιακές Εργασίες Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2018 Εν όψει της εξέτασης των μεταπτυχιακών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν την διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία στην εν λόγω περίοδο να υποβάλλουν τα εξώφυλλα των μεταπτυχιακών εργασιών υπογεγραμμένα από τους επιβλέποντες καθηγητές  μέχρι 11/6/2018 . Σταθερό μέλος των επιτροπών έχει ήδη οριστεί από την […]

Διάβασε Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙκΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι