Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Το Δ.Π.Μ.Σ  “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ιδρύθηκε και λειτούργησε για 1η φορά τον Σεπτέμβριο του 1998 με τη συνεργασία των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  του ΕΜΠ.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νέας ισχύουσας νομοθεσίας περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης (Ν.4485/4.8.2017),  η Σύγκλητος του ΕΜΠ  ενέκρινε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την επανίδρυση και λειτουργία του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” με συντονίζουσα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών .

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την κατεύθυνση Δ και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ., ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων και των συναφών έργων.

  Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας  γνώσης.

Στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. απονέμεται από το Ε.Μ.Π.  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

   Ειδίκευση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

   Ειδίκευση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ, το οποίο έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα (τουλάχιστον 60 ECTS) και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS).

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

June 19, 2018

Δείτε εδώ  Thesis_program_June_2018_ETYP-1    το Πρόγραμμα παρουσιάσεων  των μεταπτυχιακών ΔΕ περιόδου Ιουνίου 2018 του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ. Η πραγματοποίηση των παρουσιάσεων θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτ. Υδραυλικής (2ος όροφος) στο διάστημα 25-29/6/2018.  

Διάβασε Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

June 18, 2018

Δείτε στο συνημμένο αρχείο P3_Exetastikes_Epitropes  τις εξεταστικές επιτροπές μεταπτυχιακών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018 όπως συγκροτήθηκαν και εγκρίθηκαν από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ (13η Συνεδρίαση 13-6-2018).

Διάβασε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΤΥΠ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

June 14, 2018

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  Prosklhsi_Ekdilwsis_Endiaferontos_2018-2019  

Διάβασε Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙκΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι