ΥΠΕΧΩΔΕ - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Print

Από τη Γενική Γραμματεί Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 

Γενικό σχόλιο: Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία υδατικών πόρων» είναι ένας υψηλού επιπέδου και πολύ χρήσιμος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει πολλές εξειδικευμένες γνώσεις και βοηθά καθοριστικά τους αποφοίτους στην θεωρητική προσέγγιση αλλά και στην πράξη για την κατανόηση σχετικών προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους με  επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.

 

Ειδικότερα: Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία υδατικών πόρων» ανεξάρτητα από την επιλογή της Κατεύθυνσης που ακολούθησαν, φαίνεται ότι έχουν πάρει σημαντική επιστημονική κατάρτιση στα θέματα που καλύπτονται από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Κατεύθυνσης. Επιπλέον, με την παρακολούθηση των κατάλληλων μαθημάτων επιλογής είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν γενικότερα θέματα και να αποκτήσουν γνώσεις υποβάθρου στα θέματα της Κατεύθυνσής τους. Σημαντική για την χρησιμότητα των σπουδών φαίνεται να είναι η δυνατότητα που παρέχεται για την επιλογή κάποιων μαθημάτων από τα βασικά των δύο άλλων Κατευθύνσεων, αφού έτσι ο φοιτητής μπορεί να πάρει γνώσεις σε ευρύτερα θέματα του ενδιαφέροντός του ή χρήσιμα για την υφιστάμενη ή μελλοντική του εργασία.

 

Ο κύκλος των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε Κατεύθυνση είναι πλήρης, καλύπτοντας τα σχετικά θέματα σε μεγάλο εύρος. Το επίπεδο των μαθημάτων ήταν υψηλό, αλλά συναρτήθηκε και με το επίπεδο των γνώσεων των φοιτητών (οι οποίοι κατά το πλείστον είχαν συναφείς βασικές σπουδές). Το σύστημα διδασκαλίας (σε δύο κύκλους- τετράμηνα) παρείχε τη δυνατότητα σταδιακής προσέγγισης δύσκολων θεμάτων αλλά και εμπέδωσης όσων διδάχθηκαν. Έτσι, στο τέλος της φοίτησης, οι απόφοιτοι είχαν μια πλήρη επιστημονική εικόνα των σχετικών θεμάτων, η οποία επιβεβαιώθηκε και με την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας (η οποία εν γένει μπορεί να ανταποκρίνεται και σε κάποιο πραγματικό θέμα- πρόβλημα της δουλειάς τους).

 

Σημαντική είναι η ευελιξία που παρέχεται σχετικά με τον αριθμό των μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει κάθε φοιτητής σε κάθε τετράμηνο, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά τα μαθήματα και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΔΠΜΣ ακόμα και όταν ο φόρτος δουλειάς του στο Υπουργείο είναι -σε κάποια περίοδο- μεγάλος.

 

Συνολικά, το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία υδατικών πόρων» είναι πολύ χρήσιμο για τους εργαζόμενους μηχανικούς στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ιδίως για αυτούς που εργάζονται:

 

Α) Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, στις Δ/νσεις: Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ6), Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΚΚΥΕ), ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ, ΕΥΔΕ/ ΑΕΛΜΠΘ, ΕΥΔΕ ύδρευσης Ρόδου, ΕΥΔΕ ύδρευσης Ηρακλείου–Αγ. Νικολάου Κρήτης, και στην Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4).

 

Β) Στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,  και στη νέα Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Μάιος 2009 13:14
 
Copyright © Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ
English (UK)
Επικοινωνήστε με / Contact the webmaster